Zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Schakel goede thuiszorg in

Zorg thuis

Heb jij een familielid of een goede vriend die, wellicht door zijn of haar hoge leeftijd, in principe elke dag wel enige vorm van zorg nodig heeft? Dan zit diegene samen met zijn of haar naasten in een lastige situatie. Er zal immers bepaald moeten worden of de persoon in kwestie in het eigen huis blijft wonen, of dat het misschien beter is als degene in een zorginstelling gaat wonen. Veel mensen geven er hierbij logischerwijs de voorkeur voor om zorg thuis in te schakelen. En waarom ook niet, er zijn veel vormen van thuiszorg en ouderenzorg beschikbaar. Lees verder om daar meer over te weten en over wat goede redenen zijn om in te zetten op het in huis blijven wonen van de zorgbehoevende.

Welke vormen van thuiszorg zijn zoal beschikbaar?

Wanneer je er inderdaad voor kiest thuiszorg dan wel ouderenzorg in te zetten voor een naaste, dan heb je daartoe onder meer de volgende mogelijkheden:

 • Je kunt degene aanmelden voor wijkverpleging.
 • Er kan een bepaalde vorm van thuisbegeleiding worden ingezet.
 • Heeft de persoon in kwestie moeilijkheden met eten? Dan kun je ook de diensten van een diëtist inzetten.
 • Je kunt aanvullende diensten inschakelen zoals ergotherapie en logopedie.
 • Het inzetten van hulp in de huishouding, mede waardoor iemand langer in het eigen huis kan blijven wonen. 
 • Het inzetten van aanvullende services waardoor het comfort van de zorgbehoevende op een hoog niveau blijft.
 • Als degene nog redelijk mobiel is, dan zou je hem of haar kunnen opgeven voor dagbesteding (voor ouderen).
Zorg thuis

Een greep uit de vele voordelen van het inzetten van thuiszorg

Om de volgende redenen is het aan te raden om waar mogelijk thuiszorg (dan wel ouderenzorg) in te zetten en dus niet in een zorginstelling te gaan wonen:

 • Het is prettiger om de laatste jaren van je leven in je eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen.
 • In de eigen woonomgeving heeft een zorgbehoevende over het algemeen meer sociale contacten dan in een zorginstelling.
 • In een zorginstelling wonen met name mensen die redelijk tot ernstig ziek zijn. Dit is dus vaak een niet al te vrolijke plek om te wonen. Ook als je als bewoner van een dergelijke instelling nog redelijk fit en vitaal bent kun je je daardoor laten beïnvloeden, waardoor je vanzelf minder gelukkig wordt.
 • In de thuiszorg krijg je meestal te maken met steeds dezelfde zorgverleners. In een vrij korte tijd zul je dan ook merken dat je een band opbouwt met deze personen.
 • De thuiszorg is bij uitstek gericht op maatwerk en personalisatie. Grote kans dat je hiermee dus de meest ideale hulp verleend krijgt.
 • Over het algemeen is er wat betreft de thuiszorg weinig tot geen sprake van (lange) wachtlijsten, al ligt dat er natuurlijk wel een beetje aan waar je precies woont in Nederland of België. Je kunt na je aanmelding dus verwachten dat je vrij snel van de diensten gebruik kunt maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *