Blogbericht

 • Gevoelens van onveiligheid 3

  15 februari 2016
  door

  Welke omgevingsfactoren kunnen gevoelens van emotionele onveiligheid veroorzaken? We worden omringd door diverse ‘omgevingen’. De meest directe is het huis waarin we wonen en de mensen met wie we daar samenleven. Dan hebben we de omgeving waar we (doorgaans) dagelijks naar toe gaan: de school of werkplek. Dan is er nog de buurt waarin we wonen, de sport- of hobbyclub,…etc.

  In elk van deze omgevingen kunnen zich situaties voordoen die gevoelens van emotionele onveiligheid kunnen uitlokken. Dus dingen die het je moeilijk maken een positief zelfbeeld te hebben en/of die de omgeving erg onvoorspelbaar maken. Zoals:

  De normen en waarden van de omgeving verschillen met die van jou: de manier waarop je je volgens de omgeving hoort te gedragen, en de dingen die je omgeving belangrijk vindt, komen niet overeen met hoe jij je gedraagt (of wilt gedragen) of wat jij belangrijk vindt. Als de verschillen klein zijn of geaccepteerd worden is dat geen probleem. Echter, als je wordt bestraft * wanneer jij of je ideeën niet aan de normen en waarden van de omgeving voldoen, kan dat tot twijfels aan jezelf en/of de omgeving leiden: “Ben ik zo anders? Doe ik het verkeerd? Ben ik het eens met de anderen of niet? Wat vind ik zelf goed en fout?” Het is dan lastig om een duidelijk beeld van jezelf en je eigen normen en waarden te krijgen. Dat maakt je zelfbeeld wankel en is het moeilijk er positief over te zijn.

  * Denk bij straf aan allerlei vormen van afkeuring: op je kop krijgen, maar ook gepest worden, genegeerd, of minachtende blikken krijgen. Je voldoet niet aan wat er van je verlangd wordt en dat laat de omgeving je merken. En als dat vaak gebeurt…tja, probeer dan maar een positief zelfbeeld te houden!

  Het kan ook zijn dat je niet aan de verwachtingen van de omgeving kunt voldoen. Bijvoorbeeld; je ouders hopen dat je naar de universiteit gaat, maar je hebt reeds moeite je middelbare schooldiploma te halen. Of je volleybalteam verwacht dat iedereen in de pauze gezellig met elkaar praat, maar jij hebt moeite met contact leggen… Dit soort dingen kunnen een behoorlijke druk op je leggen. Misschien ben je bang het niet goed (genoeg) te doen, en dat staat een positief zelfbeeld in de weg.

  De omgeving reageert niet consequent op jou: mensen waarmee je vaak samen bent worden de ene keer heel boos over iets waar ze een andere keer helemaal niet boos over worden, bijvoorbeeld. Of de ene keer geven ze je het gevoel dat je welkom bent, de andere keer niet. Je weet dus nooit wanneer je ‘afgekeurd’ of geaccepteerd zal worden. De omgeving biedt je geen emotionele veiligheid.

  Een ingrijpende gebeurtenis: een geliefd persoon verlaat je of overlijdt, je raakt werkloos, jij of iemand waar je om geeft krijgt een ongeluk of wordt ernstig ziek… Iets of iemand dat/die vanzelfsprekend bij je leven hoorde valt weg of maakt een grote verandering door. Dat kan het beeld dat je van het leven, de toekomst en je omgeving hebt behoorlijk op zijn kop zetten. Je kunt gaan twijfelen aan de vanzelfsprekendheid van allerlei dingen die je als vertrouwd beschouwd; “Als dit kan gebeuren, als ik dit kan verliezen…wat kan er dan nog meer mis gaan?” Je omgeving voelt ineens onvoorspelbaar aan. Ook kun je aan jezelf gaan twijfelen: “Is het mijn schuld? Had ik het kunnen zien aankomen of voorkomen?” Allemaal moeilijke vraagstukken die veel onzekerheid en intense emoties opwekken. Emoties die je misschien niet in de hand hebt, in een omgeving die je als onvoorspelbaar ervaart. Dag emotionele veiligheid…

  Nou, best heftige dingen besproken weer. Vanaf nu gaan we de positieve kant op! Met alle persoons- en omgevingskenmerken die ik heb genoemd kun je namelijk leren omgaan, zodat je meer controle over jezelf en je leven krijgt! Stay tuned…

  Linda.

  «   »

 • Nieuwste berichten

  Alle berichten