Blogbericht

 • Gevoelens van onveiligheid 2

  8 februari 2016
  door

  Welke persoonskenmerken kunnen nou gevoelens van emotionele onveiligheid veroorzaken? En welke kenmerken van de omgeving waarin iemand leeft?

  Ik begin met een paar voorbeelden van persoonskenmerken. In de psychologie verstaan we hieronder iemands genetische aanleg, karaktertrekken (o.a. intro- of extravert), manier van reageren op de omgeving, (onbewuste) overtuigingen en denkpatronen.

  De vorige keer schreef ik dat je, om je emotioneel veilig te kunnen voelen, je jezelf moet accepteren zoals je bent. Daarvoor moet je een positief zelfbeeld hebben. Persoonskenmerken die dit bemoeilijken zijn, bijvoorbeeld:

  – Een genetische aanleg voor angst, waardoor je sowieso snel bang bent, dus ook om dingen niet goed genoeg te kunnen of niet goed genoeg te zijn.
  – Het stellen van (te) hoge eisen aan jezelf, waardoor je het naar je eigen idee nooit goed genoeg doet, dat je niet goed genoeg bent.
  – De oorzaak van tegenslag vrijwel uitsluitend bij jezelf zoeken.
  – Overtuigingen zoals: ’’Ik ben minder waard dan anderen. Anderen zijn beter dan ik. Ik ben onaantrekkelijk. Ik ben dom.” Etcetera.

  Deze kenmerken hangen met elkaar samen en versterken elkaar. Het komt er op neer dat de aandacht van de persoon met name getrokken wordt door dingen die niet naar wens gaan.

  Een andere voorwaarde om je emotioneel veilig te voelen, is het vertrouwen dat je voldoende controle over je emoties hebt. Je weet dat je, wanneer je sterke emoties ervaart, hier op dusdanige wijze mee om kunt gaan dat ze niet (voor lange tijd) je leven overhoop gooien. Je weet dat je jezelf tot rust kunt brengen en uiteindelijk de controle weer voldoende in eigen hand zal kunnen nemen. Voorbeelden van persoonskenmerken die dit bemoeilijken zijn:

  – Ook weer, een genetische aanleg voor angst, waardoor je situaties snel als beangstigend ervaart. Angst zorgt voor heftige emoties die moeilijk te bedwingen zijn. Meestal zijn we ons er niet echt van bewust dat we angstig zijn. Het manifesteert zich meestal in intense boosheid, radeloosheid, verdriet… Als je vaak intense emoties hebt, is het gewoon te veel om te kunnen sturen.
  – Je aandacht wordt meer getrokken door sfeer en emotie (je bent overwegend ‘gevoelsmens’) dan door feiten en praktische logica (overwegend ‘rationeel’). Dat kan het je lastig maken om een helder overzicht te krijgen van een situatie. Omdat je gevoel de feiten en logica als het ware ondersneeuwt. En als je ergens geen overzicht over hebt ben je stuurloos. Je kunt dan geen richting geven aan de situatie en de emoties het opwekt.

  De volgende keer geef ik een paar voorbeelden van omgevingskenmerken die voor een emotioneel onveilig gevoel kunnen zorgen. Daarna zal ik vertellen welke stappen je kunt ondernemen om voor jezelf meer emotionele veiligheid te creëren.

  Linda.

  «   »

 • Nieuwste berichten

  Alle berichten