Blogbericht

 • Diagnose depressie

  4 januari 2016
  door

  Ik heb reeds van alles over depressie en aanverwante zaken geschreven. Maar…heb ik eigenlijk al eens een volledige omschrijving van de diagnose depressie gegeven? Volgens mij niet, hè? Ik heb het wel gehad over somberheid, vermoeidheid, negatief zelfbeeld en vermijdingsgedrag. Maar dit zijn nogal ‘abstracte’ dingen. Ik bedoel; ze geven nog geen heldere omschrijving van gedachten, gevoelens of gedragingen. Dat maakt het lastig om de deze dingen bij jezelf te herkennen. In de officiële diagnose staan wél duidelijke symptomen, die makkelijker te herkennen zijn.

  De diagnose is beschreven in de DSM (Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders); een boek voor psychiaters en psychologen waarin psychische stoornissen en hun symptomen staan. Voor veel professionals is het ‘de bijbel’ van de psychiatrie, echter, er zijn er ook die zich afvragen of cliënten er niet te veel mee ‘in een hokje’ worden geplaatst. De meningen over het gebruik van de DSM zijn wat verdeeld, maar het boek biedt een goede leidraad voor het herkennen van psychische stoornissen. Ik geef hier een samenvatting van de diagnose ‘depressieve stoornis’ uit de nieuwste versie van de DSM; de DSM 5:

  Er is sprake van een depressie als er ten minste vijf van de negen symptomen binnen een periode van twee weken aanwezig zijn. Ten minste één van de vijf symptomen dient te zijn; een sombere stemming, ofwel verlies van interesse en plezier. Dit zijn de twee kernsymptomen.

  De negen symptomen van depressie:

  1. Depressieve stemming.
  2. Duidelijke vermindering van interesse voor, of plezier in (bijna) alle activiteiten.
  3. Onopzettelijk gewichtsverlies of –toename.
  4. Te veel of te weinig slapen.
  5. Gevoelens van gejaagdheid of geremdheid.
  6. Vermoeidheid of verlies van energie.
  7. Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige schuldgevoelens.
  8. Vermindering van het vermogen om te denken, zich te concentreren, of besluiteloosheid.
  9. Gevoelens van wanhoop, terugkerende gedachten aan zelfdoding (met of zonder specifieke plannen of acties).

  Voor de meeste symptomen geldt dat ze gedurende vrijwel de hele dag, en bijna elke dag aanwezig zijn. Ze mogen echter niet veroorzaakt worden door middelengebruik (drugs, medicijnen), een lichamelijke aandoening of een andere psychische stoornis. De volledige diagnose kun je op internet vinden met de zoekterm: DSM 5 depressie.

  De volgende keer vertel ik wat mijn kennis van de officiële diagnose voor rol heeft gespeeld bij het herkennen, ontkennen en erkennen van mijn depressie.

  Linda.

  «   »

 • Nieuwste berichten

  Alle berichten