Blogbericht

 • De antidepressiva discussie 2

  Antidepressiva - discussie

  24 mei 2016
  door

  In mijn omgeving heb ik diverse mensen die ervaring hebben met het gebruik van antidepressiva. Ik zal een paar voorbeelden geven, van zeer negatief tot zeer positief.

  Ik ken een jongeman die als tiener na drie dagen antidepressivum gebruik plotseling suïcidale gedachten kreeg. Ik ken een vrouw die zonder antidepressivum onvoldoende kan functioneren, maar het liever niet nodig zou hebben. Omdat niet alleen haar negatieve gedachten en gevoelens afvlakken, maar ook de positieve. Ik ken iemand die in een moeilijke periode een antidepressivum gebruikte, en daarna weer zonder kon. Ook ken ik iemand die zegt dankzij de medicijnen nog in leven te zijn.

  Ikzelf behoor tot de 45% ‘gelukkigen’, als ik uitga van een recent onderzoek van Radar, die geen negatieve bijwerkingen ervaart van medicijngebruik bij depressie. Ik ervaar enkel een positieve werking. Wat is voor mij het verschil tussen leven mét het antidepressivum en ervoor? Nou, als ik nu positieve gedachten heb en positieve dingen doe…dan voel ik me goed. En als ik negatieve gedachten heb en ‘slechte’ dingen doe…dan voel ik me niet goed. Voorheen voelde ik me áltijd slecht. Wat ik ook dacht of deed. Dat is nu voorbij. Mijn gedachten en gevoelens kloppen met elkaar. Wat een verlichting…

  Mijn medicatie maakt voor mij het verschil tussen ‘leven’ en ‘overleven’. Daar zijn medicijnen voor bedoeld, toch? Om klachten te verhelpen, of ten minste voor zover mogelijk te verlichten, of het nu om lichamelijke of psychische lasten gaat.

  Ik begrijp niet zo goed waarom er momenteel zo tegen antidepressiva ‘aangeschopt’ wordt. Ik ben geen arts of wetenschapper, maar niemand maakt mij wijs dat antidepressiva de enige medicijnen zijn die bij een grote groep gebruikers gepaard gaan met negatieve bijwerkingen. Ik geloof ook niet dat het de enige medicijnen zijn waarbij er vaak gezocht moet worden naar de juiste soort en dosis. Ook zal het toch niet de enige doel- en medicijngroep zijn waarbij weleens verkeerde diagnoses worden gesteld en medicijnen ten onrechte worden voorgeschreven?

  Antidepressiva zijn niet de eerste en enige medicijnen die publiekelijk in een kritisch daglicht worden gesteld…maar er lijkt wel ‘ineens’ veel aandacht voor te zijn. Onderzoek naar de werking van medicijnen, kritische blikken werpen en hierover (publiekelijk) communiceren is goed. Maar de beeldvorming omtrent antidepressiva lijkt momenteel voornamelijk negatief. Voor de positieve werking die het bij velen heeft lijkt weinig aandacht te zijn.

  De huidige aandacht voor antidepressiva heeft naar mijn mening een negatief gevolg, maar zeker ook een positieve. Het ‘jammerlijke’ gevolg is dat de voornamelijk negatieve beeldvorming stigmatisering van het gebruik van antidepressiva, en daardoor indirect óók stigmatisering van depressie, in de hand werkt; “Depressie? Pillen slikken? Je moet gewoon werken aan jezelf…jij hebt die rommel toch niet nodig?” Anderzijds,…er wordt aandacht aan de behandeling van depressie besteedt. En dus aan ook depressie zelf. Er wordt over gepraat. En dat is goed. Waar wordt gepraat ontstaat discussie. En discussie kan tot nuancering leiden.

  Het is niet mijn doel om het gebruik van antidepressiva te ‘promoten’. Ik neem slechts deel aan de discussie. Voor een meer adequate beeldvorming.

  Linda.

  «   »

 • Nieuwste berichten

  Alle berichten